HJERTEFELT AS

FELT ER SPENNENDE!
Grovt forenklet kan vi si at i gestalt-teorien har vi tro på at forandring kan skje i relasjon med terapeuten. Dette forutsetter at klienten får nye erfaringer i feltet sammen med meg som terapeut. Da blir det ekstra viktig at jeg som terapeut jobber med egne uferdige gestalter slik at jeg kan bidra til nettopp nye erfaringer.

Hvis jeg ikke jobber med meg selv vil jeg forsterke klientens og min egen kreative tilpasning og feltet ender i "kreativ overlevelse", noen ganger i retraumatisering.
“Jeg tror at klienten og jeg kommer lenger
i terapien hvis jeg som terapeut er villig til
å bearbeide egne traumer.”

Dette fordi vi som klienter og terapeuter påvirkes av hverandre og at vi sammen skaper feltet. Vi skaper en felles grunn hvor vi begge blir funksjoner AV feltet. Vi blir begge av feltet som skapes og mulighetsrommet blir deretter. Personlig synes jeg det er veldig spennende som veileder og terapeut å se hordan min påvirkning preger prosessen
Her & Nå.


PRAKTISK TRAUMEKURS MED FELTSTØTTE FOR FERDIGE TERAPEUTER 2023/ 24:

. . . Ingen ledige plasser!
Nytt kull starter høsten 2023

Lær hvordan du kan jobbe EN til EN med traumer i din praksis som gestaltterapeut gjennom erfaringsbasert traumeveiledning i gruppe og hvordan vi kan jobbe fenomenologisk med feltteori som hovedteori inspirert av gestaltveiledermetoden . . .

KURSET GIR: 116 timer godkjent PFO kategori B hvorav 24 timer godkjent PFO kategori A

les mer